ماه: ژانویه 2024

که عقیم است جمله صحبتها

به خودم یادآوری می‌کنم که از درد و احساس خالی نشو. ساعت یک شب دنبال نسخه های مختلف ساری گلین‌ام. سرفه‌های بی مورد کم شده. اثرات رفلاکس اسید معده است. چند نسخه خالص و شاهکار ازش پیدا می‌کنم. عالیم قاسم‌اف و محمد معتمدی و چند نسخه بی نام و نشون دیگه. و متن شعر که …

یادداشت‌های منطقه ۵۱ – سوم

کار کردن بی وقفه. این تمام چیزیه که من می‌خوام. دوپامین بدون اثرات جانبی. دکتر هم تایید می‌کنه. از روزهایی که توی استرالیا تا آخرین ساعات کار می‌کرده چون لذت رو در کار کردن می‌دیده. این‌ روزها با TON آشنا شدم و دارم چیزهای جدیدی رو تجربه می‌کنم. لذت مداوم یادگرفتن و تجربه کردن رو …