ماه: اکتبر 2022

بازآ تو از این غربت تا چند پریشانی

برایتان از غربت نگفته بودم! البته که این بلاگ خواننده چندانی ندارد که من برایشان سخن برانم. اصلا اینجا حس عجیب غارگونه ای دارد و این نوشته‌ها حکم نگاره های روی دیوارهای غار. بگذریم. غربت! وضعیتی عمیقا دردناک و چندلایه. چیزی عجیب که از به هم پیوستن چند احساس به‌ وجود می‌آید. کمی غم بعلاوه …

هوشم ببر زمانی تا کی غم زمانه

سال چهارصد و یکم است. صبح ناشتا ایوانف را باز می‌کنم و در نقش ها فرو می‌روم. چرند است. فعلا همه چیز چرند است. برنامه چند ماه آینده ما مردم دویدن است. برای یافتن پاسخی درخور به همه چیزمان. همه چیزمان که بر باد رفته. همه چیزمان که هیچ شده. کمی عقب‌تر به آینده نگاه …